Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Egyéb kategória

Hľadáme inšpiratívnych pedagógov na rozhovory do našej pravidelnej internetovej rubriky LABYRINT VZDELÁVANIA

Otvárame program ,,KNOW HOW, KNOW WHY“, uzavretú 8 -10 člennú učiacu sa skupinu učiteľov, ktorá sa bude stretávať v pravidelných intervaloch online formou v trvaní 90 – 120 minút.

V januári a februári sa môžete tešiť na workshop, ktorý vás pripraví na zavádzanie konštruktivizmu do vašich vyučovacích hodín prírodovedných predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ.

Starý rok sa s nami rozlúčil a my reflektujeme. Pri reflexii nám pomáhajú vaše spätné väzby. Sme vám za ne vďační, sme vďační za každú pozitívnu odozvu a rovnako za konštruktívnu kritiku. Pomáha nám to posúvať sa, rásť a ďalej hľadať možnosti nášho pôsobenia.

Máme za sebou zapálenie prvej adventnej sviečky, dnes sme sa prebudili do prvého adventného týždňa. Užite si advent sami pre seba, ale aj so svojou triedou.

Víziou vzdelávania 21. storočia je učiť a vychovávať deti samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Jednou z možností ako sa k tejto vízii priblížiť, je zaviesť do vyučovania konštruktivizmus.

Radi by ste vo vašej škole rozbehli tematické projektové dni zacielené na vašu školu, ale neviete ako?

Hodnoty a zručnosti, ktoré predstavuje nenásilná komunikácia (NK) sú čoraz viac oceňované aj v kontexte reformy vzdelávania a inklúzie vo všetkých oblastiach školskej komunikácie, v každodennom vyučovaní, pri riešení konfliktov ako aj v prípade školskej šikany.