Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Otvárame program KNOW HOW, KNOW WHY

Aktualizované 23.01.2023

Registrácia na program

Dnešná doba plná dynamických zmien a rôznorodosti vyžaduje od nás učiteľov schopnosť premietnuť tieto podmienky do praxe, reflektovať vlastné jednanie a na základe toho prispôsobovať ďalšie konanie. Učitelia, ktorí kriticky premýšľajú o svojich postupoch a v skupine ich reflektujú, významne ovplyvňujú kvalitu vzdelávania. Okrem toho je výskumom dokázané, že vzájomné učenie a zdieľanie skúseností je jedným z najúčinnejších spôsobov učenia sa a najviac prispieva k profesijnému rozvoju.

Na základe vyššie spomenutých faktov, by sme aj my v RCPU radi prispeli k vytvoreniu priestoru, v ktorom sa pedagógovia budú cítiť bezpečne, v ktorom budú tvoriť komunitu učiacej sa skupiny s cieľom vzájomnej pomoci, načúvania, zdieľania úspechov, obáv a pochybností, bez pocitu ohrozenia, s predpokladom dlhodobého profesijného učenia sa.

Preto otvárame program ,,KNOW HOW, KNOW WHY“, uzavretú 8 -10 člennú učiacu sa skupinu učiteľov, ktorá sa bude stretávať v pravidelných intervaloch online formou v trvaní 90 – 120 minút.

Čo všetko program prináša:

– Bezpečné prostredie 

– Pravidelnosť stretnutí

– Prekonávanie výziev vďaka doterajším skúsenostiam a vedomostiam účastníkov

– Moderované stretnutia

– Štruktúrované stretnutia, ktoré budú zamerané na zdieľanie a odvetranie, vzájomnú inšpiráciu, vzájomné učenie ponorením sa do rôznych tém do hĺbky, stanovenie ďalších krokov a ich reflexiu

– Bálintovská metóda

– Metóda Hot Seat – horúce kreslo

– Písomný záznam zo stretnutí, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť

Termíny stretnutí

Stretnutia sa budú uskutočňovať každých 14 dní od 17:00 hod. Prvé stretnutie bude realizované 01.03.2023 a ďalšie stretnutia prebehnú v nasledovných termínoch:

15.3., 29.3., 12. 4., 26. 4., 10.5., 24.5.

Ak sme vás zaujali, prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

Ak by ste privítali niečo podobné priamo u vás v škole s kolektívom vlastných kolegov, ozvite sa nám mailom: info@iiv.sk

Aktualizované 23.01.2023