Preskočiť na hlavný obsah
28.11.2022

Máme za sebou zapálenie prvej adventnej sviečky, dnes sme sa prebudili do prvého adventného týždňa. Užite si advent sami pre seba, ale aj so svojou triedou.

28.11.2022

Víziou vzdelávania 21. storočia je učiť a vychovávať deti samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Jednou z možností ako sa k tejto vízii priblížiť, je zaviesť do vyučovania konštruktivizmus.

13.10.2022

Radi by ste vo vašej škole rozbehli tematické projektové dni zacielené na vašu školu, ale neviete ako?

13.10.2022

Hodnoty a zručnosti, ktoré predstavuje nenásilná komunikácia (NK) sú čoraz viac oceňované aj v kontexte reformy vzdelávania a inklúzie vo všetkých oblastiach školskej komunikácie, v každodennom vyučovaní, pri riešení konfliktov ako aj v prípade školskej šikany.

Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Komárno

Našim cieľom je sprevádzať, podporovať a pomáhať všetkým pedagógom v ich profesijnom rozvoji tak, aby rozširovali svoj potenciál a aby sa všetci ich žiaci učili s chuťou, nasadením a mali dobré výsledky.

Viac o nás