Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Spojité písmo? alebo Nespojité písmo?

Aktualizované 12.04.2023

V poslednom čase sa čoraz častejšie objavuje otázka, či je spojité písmo jediným vhodným spôsobom výučby písania. Čoraz viac detí má problémy s klasickým písaným písmom. Ak dieťa dokáže krásne písať na nižšom stupni školy, čo sa s týmto krasopisom stane na vyššom stupni školy? Mnoho otázok? Prečo je v susedných krajinách nespojité písmo bežnejšie? O týchto a podobných otázkach budeme diskutovať s našimi prednášajúcimi.

Naše pozvanie prijali:

Dr. Terézia Strédl, docentka, ktorá sa vo svojej prednáške v maďarskom jazyku na tému „Písanie rukou a lateralita“ bude venovať tejto téme z pohľadu laterality

a

Mgr. Gabriela Kamocsaiová, učiteľka komárňanskej základnej školy J.A. Komenského, ktorá od roku 2015 učí žiakov písať nespojitým písmom pod názvom Comenia Script. Vo svojom vstupe v slovenskom jazyku bude hovoriť o svojich skúsenostiach so zavádzaním a používaním tohto písma vo vyučovaní, ako aj o jeho výhodách a nevýhodách.

Kedy?

19.04.2023 o 17:00 hod.

Kde?

Online: https://meet.google.com/yis-zckm-mvm

Aktualizované 12.04.2023