Preskočiť na hlavný obsah

Autor istvanberta

Máme za sebou zapálenie prvej adventnej sviečky, dnes sme sa prebudili do prvého adventného týždňa. Užite si advent sami pre seba, ale aj so svojou triedou.

Víziou vzdelávania 21. storočia je učiť a vychovávať deti samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Jednou z možností ako sa k tejto vízii priblížiť, je zaviesť do vyučovania konštruktivizmus.

Radi by ste vo vašej škole rozbehli tematické projektové dni zacielené na vašu školu, ale neviete ako?

Hodnoty a zručnosti, ktoré predstavuje nenásilná komunikácia (NK) sú čoraz viac oceňované aj v kontexte reformy vzdelávania a inklúzie vo všetkých oblastiach školskej komunikácie, v každodennom vyučovaní, pri riešení konfliktov ako aj v prípade školskej šikany.