Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Advent v škole, ktorý bude každý zbožňovať

Aktualizované 28.11.2022

Máme za sebou zapálenie prvej adventnej sviečky, dnes sme sa prebudili do prvého adventného týždňa. Užite si advent sami pre seba, ale aj so svojou triedou. Prinášame vám niekoľko aktivít, ktoré v tomto období môžete využiť na hodinách alebo počas vianočného posedenia s triedou. Tak poďme na to.

Adventný wellbeingový kalendár pre učiteľov

Naším cieľom je podpora učiteľov, preto vám prinášame jednoduchý adventný kalendár, ktorý má slúžiť vám, učiteľom, na malé spomalenie v predvianočnom zhone a každodennej práci.

Prijmite ho od nás ako darček za vaše celoročné pracovné zanietenie. Vytlačte si ho a pripnite na nástenku vo svojom kabinete alebo ho darujte svojim kolegom.

Adventný kalendár pre triedu

Prekvapte svoju triedu do výzoru jednoduchým, ale do hĺbky kvalitným adventným kalendárom. Nie, nebudú sa rozdávať sladkosti, ale spoločne zažité chvíle. Kalendár stačí vytlačiť, nastrihať, dekoratívne umiestniť do triedy a odpočítavanie môže začať.

Aktivity do hodín alebo na vianočné posedenie

Vieme. Každý z nás sem tam potrebuje inšpiráciu. Preto vám predstavíme niekoľko aktivít, ktoré nepotrebujú žiadnu zložitú prípravu a deti sa im určite potešia. Aktivity sú spracované v slovenskom jazyku, ale určite sa dajú využiť aj na školách s VJM na hodinách slovenčiny.

1. Vianočné bingo

Každé dieťa v triede dostane pracovný list s bingom. Jeho úlohou je nájsť v triede spolužiakov, na ktorých sa hodia vianočné výroky v tabuľke a do tabuľky si zapísať mená nájdených spolužiakov. Komu sa podarí ako prvému nájsť a zaznačiť piatich spolužiakov v riadku, v stĺpci alebo do kríža, stáva sa víťazom. Počas hry v triede nechajte znieť vianočnú hudbu.

Ak by ste chceli hru urobiť trochu ťažšou, stačí ak poviete deťom, že v tabuľke sa nemôže opakovať meno jedného spolužiaka viac ako dvakrát alebo ak je žiakov viac ako 25 v triede, meno jedného spolužiaka môžu mať zapísané iba raz.

2. Energizér

Poznáme to všetci, deti občas strácajú pozornosť na našich hodinách. To je pravá chvíľa vytiahnuť energizér. Alebo ho môžete zaradiť do hodiny ako jedno zo stanovíšť počas skupinovej práce. Stačí vytlačiť, zalaminátovať, umiestniť v triede a máte postarené o telovýchovnú chvíľku. Vhodný je aj na prestávky, kedy môžu deti vypustiť paru.

3. Kto som?

Táto zábavná hra preverí, ako dobre deti poznajú symboly Vianoc, zimy, či postavy z vianočných rozprávok. K hre budete potrebovať nastrihané kartičky, ktoré odporúčame zalaminátovať, aby sa vám nezničili a čelenku vytvorenú z hrubšej gumy.

Posaďte sa s deťmi do kruhu, do stredu umiestnite zamiešané kartičky a vyzvite jedno dieťa, ktoré si zoberie kartičku tak, aby nevidelo, čo je na nej napísané. Na hlavu dieťaťa pripevnite čelenku z gumy a zastrčte tam kartičku tak, aby ostatné deti videli, akú postavu alebo symbol znázorňuje. Dieťa s čelenkou sa pýta otázky, aby zistil, aká je postava alebo symbol a ostatní mu môžu odpovedať len ,,áno“ alebo ,,nie“.

Ak je vás v triede veľa, môžete rozdeliť deti do menších skupín a do každej skupiny dať pomôcky potrebné k hre. Takto je naraz aktívnych viac detí a hra je o niečo dynamickejšia.

4. Vianočné piesne – emoji poznávačka

Mnohé deti spolu komunikujú prostredníctvom správ, v ktorých často využívajú emoji na vyjadrenie svojich myšlienok. Ake dokážu z emoji symbolov vylúštiť aj názvy vianočných piesní? Vyskúšajte si to s nimi. Každému žiakovi vytlačte pracovný list, rozdajte a hádanie môže začať. V tejto aktivite je vítaná aj práca vo dvojiciach alebo skupinách, aby lúštili názvy piesní spoločne. Po hádaní si môžete pesničky spolu zaspievať alebo ak nepoznáte text, k piesňam sa dajú vymyslieť rytmické cvičenia.

V pracovnom liste sú štyri voľné políčka. Dokážu deti vymyslieť ďalšie názvy pesničiek a vyjadriť ich pomocou emoji?

Skvelá aktivita na hudobnú výchovu.

Aktualizované 28.11.2022