Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Ochutnávka konštruktivisticky ladenej koncepcie vyučovania

Aktualizované 28.11.2022

Víziou vzdelávania 21. storočia je učiť a vychovávať deti samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Jednou z možností ako sa k tejto vízii priblížiť, je zaviesť do vyučovania konštruktivizmus. V konštruktivistickom prístupe žiaci neprijímajú priamo hotové poznatky, ale na základe rôznych aktivít, úloh alebo pokusov získavajú vedomosti sami, čím sú znalosti naozaj pochopené a vedomosti trvácnejšie.

Princíp konštruktivizmu priamo v praxi môžete zažiť prostredníctvom nášho workshopu, kde budete mať možnosť vstúpiť priamo do tried a sledovať otvorené hodiny, ku ktorým následne prebehne aj reflexia a diskusia.

V ponuke sú nasledovné vyučovacie hodiny: Hejného matematika – 1. a 3. ročník, Geografia – 5. ročník, Biológia – 5. ročník, Chémia – 9. ročník.

Srdečne Vás a vašich kolegov pozývame, zaregistrovať sa na workshop môžete prostredníctvom nasledovného formulára.

Aktualizované 28.11.2022