Skip to main content

Inkluzív pedagógia – Az együtt tanulásnak és nevelésnek húzóereje van minden gyermek számára

Inklúzióról akkor beszélhetünk, amikor igazodni tudunk minden gyermek sajátosságaihoz – legyen szó bármilyen sérüléssel küzdő, tanulásban akadályozott vagy tehetséges, de akár átlagos képességekkel rendelkező gyermekről. Ehhez arra van szükség, hogy az egységes tananyag helyett a sokszínű gyermeki adottságokra, a képességeikre, az előző ismereteikre fókuszáljunk.

Egyrészt a tananyagot igazítjuk a gyermekek aktuális lehetőségeihez differenciált tanulásszervezéssel és differenciált tananyag-elrendezéssel, kooperatív technikákkal, másrészt a személyközpontú viszonyulás az oktatás és nevelés valamennyi területén a gyermekek sokkal nagyobb mértékű, folyamatos és mélyebb megismerését kéri tőlünk egy személyesebb és közvetlenebb kapcsolati rendszerben. A különbözőségek elfogadása pedig a gyermekek együttműködésén és az „együttélésén“ keresztül válik mindennapos valósággá.

A workshop programja:

Workshop időtartama: 8 óra (akár 4+4 órában is)

Időpont és helyszín: 2022 októberétől megegyezés szerint

Jelentkezés