Skip to main content

A sakál és a zsiráf barátsága az iskolában – Empátia és konfliktusoldás az EMK eszközeivel

Azok az értékek és készségek, melyeket az erőszakmentes kommunikáció (EMK) képvisel, az oktatás reformja és az inklúzió kapcsán egyre inkább felértékelődnek az iskolai kommunikáció valamennyi színterén, a tanítás mindennapjaiban, a konfliktuskezelés, az iskolai bántalmazás kapcsán egyaránt.

Segítségével képessé válunk tudatosítani a bármilyen jellegű megnyilvánulásunk mögött az eredetileg is, és mindig jelen lévő szükségleteinket. Amikor ilyen módon kezdjük egymást „meghallani “, sokkal inkább a megoldásra fókuszálva, konstruktívan, hatékonyan, hatalmi harcok helyett egymás életéhez hozzájárulva, kompromisszumok helyett konszenzusok mentén tudunk beszélni egymással.

A műhelymunka résztvevői interaktív módon ismerkedhetnek meg az EMK szemléletmódjával és gyakorlatával. Saját élményen keresztül tapasztalhatják meg, hogy a mélyebb szintű kapcsolódás önmagunkkal és a másik féllel hogyan alakítja át az empatikus jelenlétünk minőségét, a konfliktusainkat pedig konstruktív párbeszéddé. A foglalkozások részeként néhány játékon keresztül is gyakorolni fogjuk a 4 lépéses módszer egyes elemeinek az alkalmazását.

Workshop időtartama: 8 óra (akár 4 + 4 órában is), amely igény szerint bővíthető akár további modulokkal 4 vagy 8 órában

Időpont és helyszín: 2022 októberétől megegyezés szerint

Jelentkezés