Preskočiť na hlavný obsah

Priateľstvo šakala a žirafy – Empatia a riešenie konfliktov v školskom prostredí pomocou NK

Hodnoty a zručnosti, ktoré predstavuje nenásilná komunikácia (NK) sú čoraz viac oceňované aj v kontexte reformy vzdelávania a inklúzie vo všetkých oblastiach školskej komunikácie, v každodennom vyučovaní, pri riešení konfliktov ako aj v prípade školskej šikany.

Pomocou metódy a princípov NK sa naučíme uvedomiť si naše základné potreby, ktoré sú pôvodne a vždy prítomné v každom našom prejave. Keď sa nám podarí načúvať sebe samému a druhému na úrovni pocitov a potrieb, môžeme spolu hovoriť spôsobom, ktorý je viac orientovaný na riešenie, je konštruktívny a účinný a namiesto vzájomnej rivality a boja o moc prispieva k životu toho druhého skôr na základe konsenzu ako na základe kompromisu.

Workshop umožní účastníkom oboznámiť sa interaktívnym spôsobom so zásadami a praxou NK. Na základe vlastnej skúsenosti sa dozvedia, ako môže hlbšia úroveň spojenia so sebou samým a s druhou osobou zmeniť kvalitu našej empatickej prítomnosti a naše konflikty na konštruktívny dialóg. V rámci stretnutí si prostredníctvom niekoľkých hier precvičíme aj aplikáciu prvkov metódy 4 krokov.

Rozsah workshopu: základný modul 8 hodín (podľa potreby 4 + 4), rozširujúci modul 4 alebo 8 hodín

Termín a miesto: od októbra 2022, podľa dohody

Registrácia