Preskočiť na hlavný obsah

Dráma 1 – dramatické hry a tréningy vo vyučovaní

Dráma je nástrojom na poznávanie sveta a premýšľanie o ňom: sprostredkúva informácie o živote a je tiež jednou z foriem premýšľania o rôznych životných situáciách (Móka 2003). Hlavným výchovným prínosom využitia drámy je aktivizácia detí, aby sa stali činnými a zároveň mali aj možnosť premýšľať o svojich zážitkoch a reflektovať na ne.

Stručný opis obsahu programu:

Workshop je orientovaný prakticky. Je konštruovaný tak, aby účastníci získali teoretické vedomosti počas praktických činností, na ktoré budeme reagovať analytickými, sumarizujúcimi metodologickými diskusiami. Účastníci sa oboznámia so základnými, „A“ a „B“ formami hry používanými v dramatickej výchove. Vlastná skúsenosť a zážitok z hry, ako aj následné skúmanie techniky vedenia dramatickej hry v rozhodujúcej miere prispeje k osvojeniu si správnej metodiky vedenia týchto hier.

Počas školenia upriamime pozornosť účastníkov aj na to, čo vlastne znamená demokratické vedenie skupiny a aké techniky formulácie pokynov a kladenia otázok možno použiť na vytvorenie kooperatívneho a bezpečného prostredia pri hre.

Rozsah workshopu: 8 hodín

Termín a miesto: od októbra 2022, podľa dohody