Preskočiť na hlavný obsah

Szilvia Szabó

Učiteľka maďarského jazyka a literatúry – anglického jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce v Komárne, vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov. Aktuálne sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania v odbore mentálnej hygieny.

Komunikácia je kľúčovou súčasťou jej života ako učiteľky jazykov. Chápanie a empatické prijatie druhých – či už detí alebo dospelých – je pre ňu mimoriadne dôležité. Vo vyučovaní sa snaží vytvoriť správnu atmosféru, aby konflikty, či už sú to vnútorné konflikty alebo konflikty medzi žiakmi, nebránili žiakom sústrediť sa na danú úlohu a spolupracovať. Má radosť, keď sa žiaci pýtajú, keď smelo vyjadria svoj názor a aktívne sa podieľajú na procese učenia. Vo svojej práci s obľubou využíva IKT a je otvorená inováciám.

Podporuje rozvoj sociálnych kompetencií detí prostredníctvom zážitkového vzdelávania s cieľom „naučiť nenaučiteľné“, teda všetko to, čo je v živote skutočne dôležité: sebadôveru, toleranciu, zvládanie konfliktov, prijatie neúspechu, schopnosť spolupracovať…

So študentmi školy sa zúčastnila troch študijných pobytov v Anglicku ako sprievodkyňa a organizátorka. Už niekoľko rokov organizuje celoškolské týždenné podujatie na popularizáciu čítania. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a je nadšenou zástankyňou celoživotného vzdelávania.