Skip to main content

Szabó Szilvia

A komáromi Munka Utcai Alapiskola magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos pedagógusa, az idegen nyelvi tantárgybizottság vezetője. Képzésben lévő mentálhigiénés segítő szakember.

Nyelvtanárként életének meghatározó része a kommunikáció. Számára ebben kiemelten fontos szerepet kap a másik megértése és empatikus elfogadása – akár gyerekekről, akár felnőttekről van szó. Az óráin lényeges a megfelelő légkör kialakítása, hogy a tanulók belső vagy egymás közötti konfliktusai ne akadályozzák a feladatokra való koncentrálást és együttműködést. Szereti, ha az órán van kérdés, ha a gyerekek kifejezik a véleményüket, ha aktív közreműködői a tanulási folyamatuknak. Szívesen használja az IKT adta lehetőségeket, nyitott az újításokra.

Elkötelezett híve a szociális kompetenciák fejlesztésének az élménypedagógia eszközeivel, célja, hogy “taníthassuk a taníthatatlant”, vagyis mindazt, ami az életben valóban számít: önbizalmat, toleranciát, konfliktuskezelést, kudarctűrést, együttműködést …

Az iskola tanulóival három alkalommal vett részt tanulmányi úton Angliában kísérőként, illetve szervezőként. Évek óta szervezi az iskola olvasást népszerűsítő egyhetes rendezvényét. Rendszeres résztvevője a szakmai továbbképzéseknek, az élethosszig tartó tanulás lelkes képviselője.