Preskočiť na hlavný obsah

Ján Makovník

Do školstva som vstúpil ako skúsený pracovník zo súkromnej sféry a dlhé roky som pôsobil v riadiacej pozícii ako zástupca riaditeľky. Úspešne sa nám podarilo zaviesť mnoho zmien, medzi inými elektronizáciu správy školskej agendy, komunikačné rozhranie a zaviesť do každodenného profesijného života učitela Google Workspace for Education, zúčastnili sme sa mnohých projektov zameraných na digitalizáciu školy. Podčiarkovali sme to ľudské v riadiacom prístupe a prinášali sme aktivitu, kreatívnosť a podporu kolegom. Zapájali sa do školský, národných a medzinárodných projektov.

Stále pracujem na tej istej základnej škole. Učím anglický jazyk a mediálnu výchovu. Mám rád nekonvenčnosť a vystúpenie z tradičného. Na hodine často siaham po informačných technológiách, nie však účelovo, ale iba tak, koľko práve potrebujeme. Používam elektronickú učebnicu, motivačné aplikácie a písomky si beriem domov v pdf súbore. Viem však, že to nestačí. Dôležitý je prístup k žiakom, partnerstvo, vzájomný rešpekt a kreativita. Vďaka skvelému tímu sa nám podarilo zaviesť na škole samostatný predmet mediálna výchova a prostredníctvom participácie žiakov sme zriadili i netradičnú učebňu mediálnej výchovy, vytvorili si skutočné rozhlasové štúdio a spustili prestávkové vysielanie školského rádia.

Za svoj najväčší úspech vo vzťahu k žiakov považujem projekt Rozpínajme horizonty v rámci programu Erasmus+, ktorý umožnil tridsiatim trom žiakom v troch turnusoch zažiť dvojtýždňový vzdelávací program v zahraničí.

Vzdelávanie je to najlepšie, čo sa dá pre seba urobiť a vždy som v nejakom. Skúsenosti kurzu Multikulturalizmus cez nadáciu Milana Šimečku naštartovalo vo mne záujem o vzdelávanie tretieho sektora. Veľmi rád a často využívam ponuku cez Indíciu, Edupoint a vzdelávacie centrum Živica. Za najvýznamnejšie považujem absolvovanie ročného rozvojového program Sokratovno inštitútu “Za obzor”.