Skip to main content

Makovník Ján

Az oktatásba a magánszférából léptem be, és jópár éven keresztül vezető pozícióban dolgoztam a Komenský Utcai Alapiskola igazgatóhelyetteseként. Ez alatt az idő alatt számos újítást vittünk véghez, többek között digitalizáltuk az iskolai adminisztrációt, kialakítottuk a kommunikációs felületet és elkezdtük használni a Google Workspace for Education-t a mindennapi szakmai életben. Ezen kívül több, az iskola digitalizálását célzó projektben vettünk részt. Vezetőként, kreativitást és sokszínűséget vittünk a tanári karba, s kollégáinkat igyekeztünk mindenben támogatni. Számos iskolai, országos és nemzetközi projektbe is bekapcsolódtunk.

A Komenský Utcai Alapiskolában jelenleg angol nyelvet és médiaoktatást tanítok. A tanítási óráimon igyekszem kilépni a megszokottból, a hagyományokból. Bár rendszeresen alkalmazom az IKT eszközeit, elektronikus tankönyvet, motivációs alkalmazásokat használok, a dolgozatokat pedig pdf formátumban viszem haza, a modern technikára nem egy öncélú eszközként tekintek.

Elengedhetetlenül fontosnak tartom a tanulókhoz való megfelelő hozzáállást, a partneri viszonyt, a kölcsönös tiszteletet és a kreativitást.

Egy nagyszerű csapatnak köszönhetően sikerült bevezetni az iskolánkban egy külön médiaoktatási tantárgyat, a tanulók aktív bevonásával létrehoztunk egy nem hagyományos médiaoktatási tantermet, kialakítottunk egy valódi rádióstúdiót, és elindítottuk az iskolarádiót a szünetekben.

A diákokhoz fűződő legértékesebb eredményemnek a Let’s Expand Horizons (Tágítsuk látókörünket) elnevezésű Erasmus+ projektet tartom, amely lehetővé tette harminchárom diák számára, hogy három turnusban kéthetes külföldi oktatási programban vegyen részt.

Véleményem szerint a szakmai továbbképzés a legjobb dolog, amit egy pedagógus megtehet magáért, s ezért jómagam is folyamatosan igyekszem élni a különböző intézetek, alapítványok kínálta lehetőségekkel. A Milan Šimečka Alapítvány Multikulturalizmus tanfolyamán szerzett tapasztalataim indították el érdeklődésemet a harmadik szektorbeli oktatás iránt. Gyakran veszem igénybe az Indicia, az Edupoint és a Živica Oktatási Központ kínálatát. A legjelentősebbnek a Szókratész Intézet, „Túl a horizonton” elnevezésű, egyéves tanulmányi programon való részvételt tartom.