Preskočiť na hlavný obsah

Ingrid Zachorecová

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petre. Svoju pedagogickú dráhu začala po skončení strednej školy ako učiteľka v materskej škole, postupne si rozširovala svoje pedagogické pôsobenie na rôznych typoch škôl, cez prácu vychovávateľky v školskom klube, neskôr ako učiteľka pre primárne vzdelávanie, následne pre sekundárne vzdelávanie.

Nikdy neuvažovala o tom, že zo školstva odíde, hoci mohla, ponuky boli. Aj dnes, keby sa opäť mala rozhodovať, vyberie si dráhu učiteľky. Patrí k pedagógom s humanitným zameraním, učí slovenský jazyk a dejepis. Ako človek zvedavý a hľadajúci svoje ďalšie vyjadrenie, sa rozhodla vyskúšať aj rolu riaditeľky, čo nie je jednoduché skĺbiť so všetkým čo to obnáša, ale so skvelým tímom sa to dá.

Popri tom je jej srdcovou záležitosťou a korením života umelecký prednes, tvorivá dramatika, divadlo poézie. V tejto oblasti pracuje ako lektorka pre umelecký prednes s celoslovenskou pôsobnosťou, aj svoje ďalšie vzdelávanie absolvovala v oblasti prednesu, už spomínanej tvorivej dramatiky, v rétorike. Mnohé prvky z týchto dielčích oblastí aplikuje vo svojej pedagogickej práci. Z mnohých aktivít, ktoré v škole spadajú pod jej gesciu, je určite „Školská konferencia z vybraných dejín.“ Rada by mentorskou prácou pomohla učiteľom stať sa individualitami s vlastným rukopisom pedagóga a hlavne opäť nájsť radosť z učenia a vzájomnej interakcie pedagóg – žiak.

Jej mottom je citát z obľúbenej knihy A.S. Exupéryho: Malý princ:

„Dobre vidíme iba srdcom, to ostatné je očiam neviditeľné.“