Preskočiť na hlavný obsah

Andrea Nagy

Pochádza z učiteľskej rodiny a už 26 rokov pôsobí ako učiteľka na Základnej škole Corvina Mátyása v Kolárove. Jej osobnosť a kreativita ju vždy nútili hľadať nové cesty. V priebehu rokov obohatila svoje vedomosti o mnohé teoretické a praktické skúsenosti a jej láska k deťom ešte viac umocnila jej odhodlanie.

Vždy sa dokázala v niečom zmeniť a ďalej rozvíjať. Je otvorená všetkým novým iniciatívam a oceňuje kreatívne riešenia. Považuje za dôležité, aby bol vyučovací proces hodnotný a tvorivý. Jej cieľom je využiť čo najviac rozvíjajúcich hier na obohatenie vyučovacieho procesu, aby si malé dieťa mohlo osvojiť aj náročné učivo hravou a príjemnou formou.

Do každodenného vyučovania vnáša nový rozmer. Je presvedčená, že je dôležité, aby sa jej žiaci v priestoroch školy usmievali. Pred tromi rokmi začala používať metódy pozitívnej psychológie v rámci hodiny šťastia. Jej povolaním je hľadať krásu v zmene. Koordinuje mnohé školské podujatia. Je nadšenou organizátorkou letných táborov a škôl v prírode. Verí v dobrú tímovú prácu a silu komunity. Chce byť mentorom a podporovať svojich kolegov učiteľov.

Jej motto:

„Nečakajte, najlepšia príležitosť nikdy nepríde. Začnite tam, kde ste teraz.“