Preskočiť na hlavný obsah

Andrea Lánczos

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu v Budapešti. Do roku 2011 pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. Od roku 2009 ako spoluautorka a lektorka sa venovala akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme nenásilná komunikácia (NK) na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov. Absolventi týchto programov si osvojili nielen základy NK, ale aj metódy vyučovania pre žiakov s cieľom vytvorenia kultúry rovesníckej mediácie na školách. Popri lektorskej práci sa venuje aj mediácii pomocou nenásilnej komunikácie a koučovaniu. Rok pôsobila ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti ako špeciálny pedagóg a logopéd, je aj členkou podporného tímu. Aktuálne sa zúčastňuje dlhodobého vzdelávania v supervízii.

Nenásilná komunikácia a nenásilie pre ňu znamená spôsob bytia v hlbšom spojení so sebou a druhými, vnímať a chápať seba i druhých cez hodnoty a potreby a už na tej pôde vedieť prispieť k spoločnému životu.