Skip to main content

Lánczos Andrea

Lanczos Andrea fotója

Lánczos Andrea 2009-től az erőszakmentes kommunikáció (EMK) oktatója, ebben a témában akkreditált pedagógusképzések társszerzője és lektora. Ezeknek a programoknak köszönhetően Szlovákia szerte pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok sajátíthatják el az EMK alapjait és annak oktatását gyermekek számára, mindamellett a program legfontosabb célja a kortárs mediátorképzés.

Ahogyan gyógypedagógus-logopédusként is kezdetektől fogva a prevenciót tartotta a legfontosabbnak, EMK-ás szakemberként is ez a szemléletmód vezérli mind az oktatás területén, mind társadalmi szinten. A közelmúltban egy évet tanított a Selye János Egyetemen, emellett coachként, EMK trénerként és EMK alapú mediátorként is tevékenykedik, szupervízori képzésben vesz részt.

Az erőszakmentes-együttműködő kommunikáció, vagy maga az erőszakmentesség számára elsősorban egy életszemlélet, egy szándék, egy mélyebb kapcsolódás, amely által egyre inkább képessé válik önmagát és másokat, az egyébként is minden megnyilvánulásunkat mozgató szükségletek szintjén észlelni és érteni, s már így, ezen a talajon hozzájárulni a „közös létezésünkhöz“.