Preskočiť na hlavný obsah

Ágnes Lelkes

Už siedmy rok pôsobí v Chotíne na ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM ako zástupkyňa riaditeľky a učiteľka anglického jazyka. Má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním cudzích jazykov, učila už všetky vekové skupiny na rôznych jazykových úrovniach.

Pri svojej práci kladie veľký dôraz na aplikovanie vyučovacích metód, ktoré robia hodiny príjemnejšími a efektívnejšími. Ako učiteľka jazykov považuje rozvoj komunikačných zručností študentov za svoju absolútnu prioritu. Aktívne využíva informačné a komunikačné technológie a pravidelne nabáda žiakov k práci v malých skupinách a vo dvojiciach, čo posilňuje vzťahy v triede, učí žiakov porozumeniu a tolerancii a takto získané vedomosti sú z hľadiska rozvoja osobnosti cennejšie.

Okrem práce v škole je už dva roky jednou z hlavných organizátorov letného denného tábora pre žiakov v Chotíne, v minulosti organizovala teambuildingy pre zamestnancov školy.

Je presvedčená, že je veľmi dôležité, aby si učitelia uvedomili vzdelávacie potreby dnešnej modernej spoločnosti, ktoré možno uspokojiť len prostredníctvom inovatívneho prístupu. Preto sa pravidelne zúčastňuje a nadšene podporuje semináre a školenia v rámci profesijného rozvoja.