Skip to main content
Actuality

Digitalizáció és STEM

Updated 2024.01.29.

A tematikus nap foglalkozásait olyan gyakorló pedagógusok és szakamberek vezetik, akik saját osztálytermükből, tanóráikról hozzák nekünk a jó példákat és tapasztalatokat. Itt a lehetőség tapasztalatcserére és hogy tanuljunk egymástól! Az egész napos  részvételről igazolást adunk a résztvevőknek, melyet az iskolájuk elismerhet 8 óra aktualizációs képzésnek.

Dátum: 2024.02.06   kezdéssel 08:30 – kor

Helyszín: Innovatív Oktatásért Intézet – RCPU Komárom, Jedlik Ányos utca 7, Komárom,  (a komáromi Korzó mögött)

Regisztráció

A résztvevőknek szendvicsebédet biztosítunk igény szerint 5 euróért, melyet a regisztrációnál kell majd fizetni. Kérjük a jelentkezési lapon jelölje majd az igényét.

ANOTÁCIÓK

Blokkos Programozás a BBC micro:bit környezetben a felső tagozaton: Elméleti és gyakorlati útmutató

A foglalkozás a blokkos programozás alapjait és alkalmazását mutatja be a BBC micro:bit környezetben. Célja, hogy bemutassa, hogyan készíthetők egyszerű programok a kezdők számára tervezett BBC micro:bit segítségével. A workshop áttekintést nyújt a micro:bit funkcióiról, lehetőségeiről és a blokkos programozás alapelveiről. Elméleti és gyakorlati tippekkel szolgál, beleértve az algoritmusokat, vezérlési szerkezeteket és eseményvezérelt programozást. A gyakorlati rész egyszerű programok létrehozására összpontosít, míg az interaktív jelleg lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy közvetlenül kipróbálják a tanultakat és visszajelzést kapjanak. A workshop célja, hogy betekintést nyújtsunk mit is lehet a tanórákon a micro:bittel kezdeni és hogy bátran merjünk hozzáfogni mi is a diákjainkkal.

Mesterséges intelligencia az oktatásban

Ebben az előadásban a mesterséges intelligencia (MI) oktatásban történő alkalmazására összpontosítunk, különös tekintettel a Chat GPT 4 és annak integrált Bing/Copilot chatbot verziójára. Megvizsgáljuk, hogy hogyan használhatjuk a Chat GPT-t az oktatásban. Figyelmet fordítunk a olyan alapvető funkciókra, mint a fordítás, felolvasás, diktálás, valamint a DALL-E képgeneráló és analizáló. A fókusz nem csak a technológia bemutatására, hanem konkrét tippekre és felhasználási módszerekre irányul.

Kiemelt témák között szerepel a Chat GPT szerepe a tanulási folyamatban, például az egyéni tanulási útvonalak kialakításában, a differenciált oktatás támogatásában, valamint az interaktív és kollaboratív tanulási környezetek létrehozásában. Megvizsgáljuk a Clipchamp, Microsoft Translator és Microsoft Designer szerepét a vizuális és nyelvi tartalmak létrehozásában és adaptálásában, valamint a Canva jelentőségét az attraktív és hatékony oktatási anyagok készítésében.

Az előadás célja, hogy megmutassa, hogyan lehet az MI eszközöket hatékonyan integrálni a modern oktatásba, miközben szem előtt tartjuk az etikai és adatvédelmi kérdéseket. Az interaktív bemutatók és esettanulmányok segítségével a résztvevők megtapasztalhatják az MI oktatásban rejlő potenciálját, és megtanulhatják, hogyan alkalmazzák ezeket az innovatív eszközöket saját tanítási gyakorlatukban.

Élményinformatika, élménypedagógia az alsó tagozaton

A valós informatikai tudás elsajátításában nagy felelőssége van korunk iskolarendszerének és a pedagógusoknak. Tudatosítanunk kell, hogy a digitális tudás, a programozási ismeretek „jó” átadásakor nem azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy passzívan digitális tartalmat fogyasszanak.

Az workshop során olyan módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amely a nagybetűs Digitális Programozás „előszobája”. Egy szisztematikusan átgondolt informatikai játék, melynek megismerése és alkalmazása során a tanulók átélik a felfedezés örömét, gyakorolják a problémamegoldást és megtapasztalják a tantárgyközi kapcsolatok sokszínűségét.

Élménypedagógia, élményinformatika nem csak „kockáknak”!

Légórobotika az alsó tagozaton, nem csak informatika órán

Ha Legozni szeretnétek, gyertek közénk kedden!

Tornáztatjuk kicsit elménk, hogy a játék megmozduljék.

Építünk és programozunk, közben pedig szórakozunk.

Közös játék, közös program:

tanuljunk, hogy haladni tudjunk a korral!

Gyakorlati bemutató a vezekényi kisiskola tapasztalatainak átadása legórobotika alkalmazásáról az alsó tagozaton. Amikor a robotokkal nem csak a programozást tanítjuk, de szövegértést, kreativitást s kritikus gondolkodást is. A foglalkozást a legórobotika országos bajnok csapatának vezetője, Karácsony Ildikó a vezekényi alapiskola igazgatónője vezeti. Csapatával 2x képviselte már Szlovákiát a legórobitika világbajnokságon. Most velünk is megosztja értékes tapasztalatát.

Alkotópedagógia és STEM – 4 órás bemutató tanórai foglalkozás

Csatlakozz hozzánk a Maker’s Red Box bemutató foglalkozására, ahol felfedezheted a projekt alapú oktatás és az alkotópedagógia izgalmas világát! A 21. századi soft- és technikai készségek fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk a STEM és az alkotópedagógia együttes erejére.

Steve Jobs inspiráló szavai alapján hiszünk abban, hogy az oktatás a legfontosabb befektetés a jövőbe. A résztvevők egyedi lehetőséget kapnak arra, hogy betekintsenek, hogyan alkalmazhatják a matematikát, a fizikát és a digitális technológiát a mindennapi életben, miközben valódi problémákat oldanak meg és alkotnak. Ezen problémák része társadalmi kérdések megvitatása is. A foglalkozáson példát mutatunk tantárgyak közti kapcsolatok mentén való tanításra, tanulásra.

A bemutató foglalkozásunkon különösen hangsúlyozzuk a projekt alapú oktatás és az alkotópedagógia kulcsszerepét. Ismerd meg, hogyan segítjük diákjainkat abban, hogy kreatívan-, kritikusan gondolkodjanak és önállóan alkossanak, miközben felfedezik a tudomány, a technológia, a mérnöki és a matematika világát! Találkozzunk a bemutató foglalkozásunkon, és légy részese a változásnak!

A foglakozást Budapestről a Maker’s Red Boxoktatói tartják!

Updated 2024.01.29.