Preskočiť na hlavný obsah

„Učiť neučiteľné“ – Pohľad na zážitkové vzdelávanie

Čo budú naši študenti v živote skutočne potrebovať z toho, čo sa učia v škole? Bez ohľadu na vedomosti v danom predmete každý potrebuje základné sociálne kompetencie, ako je sebadôvera, tolerancia neúspechu, riešenie konfliktov, zvládanie hnevu, empatia, tolerancia a podpora rovesníkov, aby sa mu darilo. Zážitkové vzdelávanie je zamerané na rozvoj práve týchto kompetencií.

Workshopy sa konajú za aktívnej účasti účastníkov.  Na konci stretnutia účastníci získajú poznatky nielen o metódach a nástrojoch zážitkového vzdelávania prostredníctvom hravých problémových úloh, ale aj prostredníctvom vlastnej skúsenosti so zážitkovým učením, aby pochopili rozdiel medzi zážitkom a skúsenosťou, rozdiel medzi rolou učiteľa a facilitátora a zistili, čo môžeme nájsť za hranicou komfortnej zóny.

Rozsah workshopu: 4 hodiny

Termín a miesto: podľa požiadaviek