Preskočiť na hlavný obsah

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní naprieč všetkými predmetmi

Už v prvom ročníku prichádzajú deti do školy s rozličnou štartovacou čiarou, z rozličného prostredia, čo môže ovplyvniť ich čitateľské zručnosti. Často sa nám stáva, že deti s rovnakým fyzickým vekom v triede majú odlišný ,,čitateľský vek“.

Keďže čítanie a práca s textom sprevádza každého jedného žiaka vo všetkých predmetoch (je základom učenia), je našou spoločnou úlohou ako učiteľov, cielene vytvárať priestor a podmienky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Počas workshopu si ukážeme a vyskúšame rôzne techniky práce s textom a čitateľské stratégie, ktoré sú aplikovateľné vo všetkých predmetoch, inšpirujeme sa príkladmi dobrej praxe, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, oboznámime sa s tým, ako fungujú ,,čitateľské dielne“ a nahliadneme do čitateľského kontinua.

Rozsah workshopu: základný modul 8 hodín, rozširujúci modul 8 hodín

Termín a miesto: podľa požiadaviek