Preskočiť na hlavný obsah

Prečo je ľahšie učiť sa v škole angličtinu ako slovenčinu alebo ako učiť slovenčinu ako cudzí jazyk?

A) Rozvoj čítania a počúvania s porozumením

B) Rozvíjanie ústneho prejavu

Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka je na maďarských školách na Slovensku už dlho oprávnenou potrebou. Dostupné učebnice a štátne požiadavky však tento prístup plne nepodporujú. Dôraz na gramatiku a literatúru s cudzím obsahom, ktorý je často vzdialený detskému svetu, nevenuje dostatočnú pozornosť tomu, čo by malo byť základnou znalosťou: porozumeniu a samostatnej tvorbe textu žiakmi.

Cieľom seminára je poskytnúť praktickú pomoc k tomu, ako navrhnúť vyučovaciu hodinu založenú na reálnej komunikácii, a to aj s využitím existujúcich učebníc, ako rozvíjať schopnosť žiakov porozumieť čítanému a počutému textu, samostatne tvoriť texty, ako zvýšiť čas, ktorý žiaci venujú ústnemu prejavu na hodine, a ako obohatiť ich slovnú zásobu.  Účastníci sa tiež dozvedia o komunikačných hrách a digitálnych aplikáciách, ktoré sa dajú použiť na každej hodine.

Záujemcom bude po seminári poskytnuté individuálne poradenstvo na túto tému.

Rozsah workshopu: A) – 4 hodiny, B) – 4 hodiny

Termín a miesto: od októbra 2022, podľa dohody