Preskočiť na hlavný obsah

Nie je jedno ako DOPADneme

„Najlepšie výsledky v učení majú žiaci toho učiteľa, ktorý neustále vyhodnocuje dopad svojho vyučovania na učenie svojich žiakov a volí ďalšie kroky podľa toho, čo zistil. Učí sa od svojich žiakov, ako byť lepším učiteľom.“ John Hattie

Základnou funkciou každej školy je výchova a vzdelávanie. Základným pilierom školy je učiteľ. Pevné piliere znamenajú pevný základ pre výchovu a vzdelávanie. Prostredníctvom workshopu sa môžete stať pevným pilierom, ktorý dokáže svoje vyučovacie hodiny plánovať, realizovať a vyhodnocovať tak, aby sa každý jeden žiak posúval vždy bližšie k cieľom, ako aj plánovať svoj profesijný rozvoj tak, aby ste dokázali pomáhať svojim žiakom dostať sa k cieľom. Z workshopu budete odchádzať obohatení o zručnosti a poznatky, ktoré pomôžu vám aj vašim žiakom dosahovať kvalitnejšie výchovno-vzdelávacie výsledky.

Rozsah workshopu: základný modul 8 hodín, rozširujúci modul 8 hodín

Termín a miesto: podľa požiadaviek