Preskočiť na hlavný obsah

Konštruktivistický prístup vo vyučovaní

Víziou vzdelávania 21. storočia je učiť a vychovávať deti samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Jednou z možností ako sa k tejto vízii priblížiť je zaviesť do vyučovania konštruktivizmus. V konštruktivistickom prístupe žiaci neprijímajú priamo hotové poznatky, ale na základe rôznych aktivít, úloh alebo pokusov získavajú vedomosti sami, čím sú znalosti naozaj pochopené a vedomosti trvácnejšie.

Prostredníctvom ochutnávkového workshopu vás prevedieme základnou teóriou konštruktivizmu, modelovou hodinou prírodovedy, biológie a geografie. Ukážeme si, ako si zostaviť konštruktivisticky vedenú vyučovaciu hodinu a vytvoriť pracovný list pre žiakov a ponúkneme aj ďalšie tipy na profesijný rozvoj v danej problematike. Po absolvovaní workshopu ponúkame aj možnosť návštevy konštruktivisticky ladenej vyučovacej hodiny u lektorky. Ak sa rozhodnete túto formu vzdelávanie zaviesť aj u vás v triede, budeme vám nápomocní aj prostredníctvom ďalšieho mentoringu.

Rozsah workshopu: 8 hodín (alebo 4 + 4 hodiny)

Termín a miesto: podľa požiadaviek