Preskočiť na hlavný obsah

Diferenciácia

Aká je súčasná situácia?

V našich školách sú žiaci rozdelení do tried podľa veku. Vo väčšine tried sú žiaci s vyššími a nižšími schopnosťami, znevýhodnení žiaci, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými sa zaobchádza odlišne a ktorí sa učia odlišne.

Prečo je diferenciácia dobrá a potrebná?

Jednou z výhod diferenciácie je, že umožňuje žiakom efektívnejšie si osvojiť učivo a samotný proces učenia sa je pre nich príjemnejší.

Koho by mohol tento workshop zaujímať?

Táto individuálna, na mieru šitá organizácia vzdelávania je určená učiteľom, ktorí používajú alebo chcú používať rôznorodé metódy vo vyučovaní.

Čo ponúkame?

Účastníkom seminára chceme poskytnúť praktickú pomoc pri diferenciácii učebných osnov na základe učebnice alebo pracovných listov. Pomôžeme vám pripraviť individuálne pracovné listy, testy a hodnotenia.

Rozsah workshopu: 4 – 8 hodín

Termín a miesto: od októbra 2022, podľa dohody