Preskočiť na hlavný obsah

Tímea Nyitrai

Učiteľka na primárnom stupni Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce v Komárne. Väčšinu svojich odborných skúseností získala v málotriednych školách a spojených triedach.

Počas svojej práce často prichádzala do kontaktu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré boli pre ňu veľkou výzvou, preto sa pravidelne zúčastňovala na rôznych odborných školeniach, kde hľadala metódy a učebné pomôcky, ktoré by mohli zvýšiť efektivitu výchovno-vzdelávacej práce a napomôcť rozvíjaniu zručností žiakov.

Počas svojej kariéry sa niekoľkokrát ocitla v situácii, keď jej konštruktívna kritika z externého zdroja pomohla zlepšiť kvalitu vyučovania. Cieľom jej mentoringu je preto pomôcť a podporiť učiteľov, ktorí čelia podobným problémom.