Preskočiť na hlavný obsah

Silvia Szabóová

V súčasnosti už niekoľko rokov pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa školy v Základnej škole Rozmarínovej v Komárne. Vo vyučovaní, najmä v primárnom vzdelávaní, preferuje viaczmyslové zážitkové učenie, pokusy a učenie v pohybe. Koordinuje viaceré vnútroškolské projekty a podujatia. Učaroval jej konštruktivistický prístup vo vyučovaní, ktorý aplikuje v predmetoch prírodoveda, biológia a geografia. V škole vytvorila predmet Bádanie pre žiakov tretieho ročníka a predmet Rovesnícke vzdelávanie pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Počas letných prázdnin organizuje Letnú školu Rozmarínky.

Celoživotné vzdelávanie pokladá v učiteľskej profesii za veľmi dôležité a preto sama neustále vyhľadáva príležitosti k ďalšiemu profesijnému rozvoju. Je absolventkou ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitút (2017/18) a absolventkou dvojročného vzdelávacieho programu v Čechách – Ředitel naživo (2019-21).

Inak vždy rozlietaná, obklopená pracovným neporiadkom, s túžbou učiť vždy lepšie a lepšie, aby žiaci chodili do školy s radosťou, učili sa naplno a odchádzali so schopnosťami, ktoré im pomôžu v každodennom živote a v rôznych komunitách.