Preskočiť na hlavný obsah

Ágnes Brath

Aktuálne pracuje v Základnej škole Rozmarínovej v Komárne ako učiteľka anglického jazyka a hudobnej výchovy.

Svoje skúsenosti v školstve získala najmä v zahraničí, v Manchestri, kde pôsobila v tamojšom školstve desať rokov. Ako učiteľka a koordinátorka moderných jazykov nadobudla cenných poznatkov vo vyučovaní cudzích jazykov – hlavne anglického jazyka.

Na Slovensko sa vrátila pred štyrmi rokmi v snahe pomôcť učiteľom v hľadaní a používaní efektívnejších metód vo vyučovaco-výchovnej činnosti a v zavedení potrebných zmien vo vzdelávaní školskej mládeže.
Tento rok absolvovala školenie Koučing pre mládež, v ktorom vidí obrovský potenciál pre budúcnosť v riešení rôznych výchovno-vzdelávacích problémov detí. Jej mottom je ‘Dobrý kňaz sa do smrti učí‘, preto sa sama rada vzdeláva a hľadá možnosti ako sa neustále zlepšovať vo svojej profesii.