Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Konštruktivizmus vo vyučovaní

Aktualizované 29.01.2023

V januári a februári sa môžete tešiť na workshop, ktorý vás pripraví na zavádzanie konštruktivizmu do vašich vyučovacích hodín prírodovedných predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ. Nadviažeme tak na otvorené hodiny, ktoré ste mali možnosť v decembri navštíviť a presvedčiť sa, ako to vyzerá v realite. Ak ste sa ich nezúčastnili, ale téma konštruktivizmu vás oslovila, nič sa nedeje, na workshope je každý vítaný.

Cieľom tohto workshopu je, aby ste: 

– spoznali konštruktivizmus ako metódu aktívneho učenia sa žiakov,

– spoznali fázy konštruktivisticky ladenej vyučovacej hodiny, 

– dokázali naplánovať svoju vlastnú hodinu a vedeli pripraviť pracovné listy,

– vedeli klásť otázky, ktoré nútia žiakov premýšľať.

Každý účastník si tak z workshopu odnesie hotový konštruktivisticky ladený plán vyučovacej hodiny.

Termíny workshopov: 

07.03.2023 13:00 hod. workshop v slovenskom jazyku, miesto: RCPU Komárno, Dunajské nábrežie 1164, Danubius – 1. poschodie, č. dverí 211

21.03.2023 13:00 hod. workshop v maďarskom jazyku, miesto: RCPU Komárno, Dunajské nábrežie 1164, Danubius – 1. poschodie, č. dverí 211

Registrácia na workshop

Aktualizované 29.01.2023