Preskočiť na hlavný obsah

Autor szaboovasilvia

Srdečne Vás pozývame na fórum, kde sa dozviete o našich pripravovaných aktivitách v nasledujúcom školskom roku 2023/24.

V poslednom čase sa čoraz častejšie objavuje otázka, či je spojité písmo jediným vhodným spôsobom výučby písania. Čoraz viac detí má problémy s klasickým písaným písmom. Ak dieťa dokáže krásne písať na nižšom stupni školy, čo sa s týmto krasopisom stane na vyššom stupni školy? Mnoho otázok? Prečo je v susedných krajinách nespojité písmo bežnejšie? O týchto a podobných otázkach budeme diskutovať s našimi prednášajúcimi.

Hľadáme mentorov do novovznikajúcich Regionálnych centier podpory učiteľov pre regióny Nové Zámky - Šaľa, Galanta, Dunajská Streda.

Regionálne centrum podpory učiteľov Komárno srdečne pozýva každého záujemcu (vedenia škôl aj učiteľov) na I. FÓRUM pre malotriedky.

Hľadáme inšpiratívnych pedagógov na rozhovory do našej pravidelnej internetovej rubriky LABYRINT VZDELÁVANIA

Otvárame program ,,KNOW HOW, KNOW WHY“, uzavretú 8 -10 člennú učiacu sa skupinu učiteľov, ktorá sa bude stretávať v pravidelných intervaloch online formou v trvaní 90 – 120 minút.

V januári a februári sa môžete tešiť na workshop, ktorý vás pripraví na zavádzanie konštruktivizmu do vašich vyučovacích hodín prírodovedných predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ.

Starý rok sa s nami rozlúčil a my reflektujeme. Pri reflexii nám pomáhajú vaše spätné väzby. Sme vám za ne vďační, sme vďační za každú pozitívnu odozvu a rovnako za konštruktívnu kritiku. Pomáha nám to posúvať sa, rásť a ďalej hľadať možnosti nášho pôsobenia.